Thorsland Elektro AS

Guide for elbillading i borettslag og sameier

Det finnes en rekke tilbydere av både ladeanlegg og betalingsløsninger på markedet. Her gir vi deg noen tips til hvordan borettslaget finner den beste løsningen. 

Elbilladere montert på stolper i et parkeringsanlegg

Mange borettslag og sameier er i gang med å etablere ladeanlegg for elbiler. Flere har til nå gitt beboere tillatelse til å installere ladere til eget bruk, men etter hvert som stadig flere kjører elbil, vil det være helt nødvendig å ha ett felles ladeanlegg for hele borettslaget . Et felles ladeanlegg vil på lang sikt være en lønnsom investering for alle, spesielt ved boligsalg.

Sjekkliste for undersøkelsen av ladeanlegg for elbil i borettslag og sameie

Her er en rekke sentrale punkter som dere bør undersøke når dere skal etablere ladeanlegg i sameie eller borettslag.

 • Ønsker dere ladepunkter på faste plasser eller et delt ladeanlegg på felles plasser?
 • Hvor mange parkeringsplasser har dere totalt og hvordan er disse fordelt på etasjer og inne og utearealer?
 • Hvor mange beboere ønsker ladeplasser nå, og hvor mange ønsker ladeplasser i løpet av 1-3 år?
 • Har dere behov for tilgangskontroll med RFID på hvert ladepunkt?
 • Ønsker dere selv å stå for kontroll og fakturering av forbruk, eller ønsker dere direktefakturering av brukere?
 • Ønsker dere at alle skal kunne lade samtidig, også når dere får en høy andel ladeplasser?
 • Ønsker dere lokal styring av anlegget, som ikke er avhengig av internett eller trådløs kommunikasjon?
 • Har dere beboere med behov for prioritert lading?
 • Ønsker dere å kunne utnytte all tilgjengelig strømkapasitet i bygget?
 • Ønsker dere å kunne sette effektgrenser for å unngå høye effekttariffer?
 • Finnes det støtteordninger i deres kommune/område?

Sjekklisten er hentet fra Huseierne, les mer her

Søk om støtte til elbillading

Flere kommuner og fylker gir støtte til etablering av ladeplasser. I Oslo gis det støtte på 20 prosent av investeringskostnadene og inntil 5000 kroner per ladeplass. Hvert enkelt sameie kan få støtte opp til én million kroner. Les mer om klimatilskudd for borettslag og sameier i Oslo her

Ulike prismodeller

Uansett hvilket selskap du velger til administrering av ladeanlegget, er det viktig med en transparent prismodell for å unngå overraskelser for beboerne. De ulike selskapene operer hovedsakelig med to prismodeller:

Abonnementsavgift: Hvis man betaler en fast avgift per bruker, vil man bli fakturert for strømbruk uten påslag.

Påslag på strømprisen: Et fast påslag på strømprisen kan erstatte en fast månedspris/abonnementspris.

Hva koster et ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med nærmeste elektriker for pris. -- intern lenke

Hva er smart strømstyring?

Dersom ladeanlegget har dynamisk laststyring vil lading av elbiler fordeles etter hvor mye «ledig» strømkapasitet det er i borettslaget. På natten vil beboerne bruke lite strøm i boligene sine, da vil mer av den totale strømmen i anlegget sendes til bilene. Og motsatt – på ettermiddagen når boligene bruker mye strøm, vil det være mindre strøm tilgjengelig til lading av bil. Ved dynamisk laststyring kan man da montere elbilladere uten å overskride maksimal strømkapasitet i borettslaget, og man unngår det som koster aller mest – oppgradering av strømnettet.

Laststyring er et annet begrep som gir en smart utnyttelse strømnettet. Dynamisk lading betyr at ladestrømmen fordeles rettferdig og likt mellom bilene. Dersom mange biler skal lades samtidig, vil systemet sette bilene i kø og lade etter tur. I løpet av natten vil alle bilene være fulladet, uten at strømnettet er blitt overbelastet.

Les også: Spar penger med smarthus 

Drift og vedlikehold uten at styret må involveres

Når anlegget går over i en driftsfase er det en klar fordel at beboerne kan ta direkte kontakt med ladeselskapet. Det er enklere og mer effektiv for alle parter, og styret unngår å bli et unødvendig mellomledd.

Elbillader som plugges inn i elbil

Trenger borettslaget hjelp?

Norske elbilforening tilbyr laderådgivning til borettslag og sameier i Oslo og Viken. De kan bistå med anbefalinger og fagekspertise på lading.

Alle våre Elkonor-elektrikere har god oversikt over hvilke muligheter som finnes på markedet. Vi samarbeider med flere aktører innen både installering og drift.

PlugPay er en tjeneste som er utviklet av Elkonor-bedriften IKT Elektro i Oslo. De har utviklet en komplett tjeneste som består inkluderer alle nødvendig driftstjenester og en god betalingsløsning der alle utgifter dekkes av brukerne selv.

Elektrobedriftene lever av installasjonsarbeid og vil alltid motiveres til å yte service, da de ser potensialet i deg som kunde utover selve ladeinstallasjonen. PlugPay sitt hovedmål er å gi din lokale elektriker mulighet til å levere ladeanlegg med markedets mest komplette og rettferdige drift og betalingsløsning.

I et lademarked som preges av aktører fra bransjer utenfor elektrikerfaget, mener vi i PlugPay at din lokale elektrobedrift kjenner deg, ditt behov og ser helheten i ditt elektriske anlegg best.

- Henning Backe i PlugPay AS.

Trenger borettslaget eller sameiet hjelp?

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi deg å finne riktige lade-løsning for dere!