Thorsland Elektro AS

Svakstrøm

Vi kan tilby tjenester innen de fleste svakstrømsanlegg

Vi har ekomnettautorisasjon som er innvilget av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Et utvalg av tjenester vi kan tilby:

  • Trådløs styring av lys og varme for bolig
  • Tele-/data spredenett
  • Levering av nettverksutstyr som switcher, routere, fiberconvertere etc.
  • Innbruddsentraler
  • Adgangsystemer 
  • Brannalarmsentraler