Thorsland Elektro AS

Bolig- og landbrukskontroll

Elkontroll i bolig

Elkontroll er en statuskontroll av det elektriske anlegget i en bolig. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann.

Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. En boligkontroll gjøres etter kraven i
NEK 405-2.

Forsikringselskapene gir normalt gode rabatter om slike kontroller blir gjort regelmessig.

Gjerne ta kontakt for å få mer informajon om pris på en kontroll.

Elkontroll i landbruket

Elektrisk feil er årsaken til svært mange branner og forebyggende tiltak bør prioriteres.

De fleste forsikringsselskap oppfordrer sine kunder innen næring, og landbruk spesielt, til å gjennomføre elkontroll.

En elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å redusere risiko for at brann oppstår. Thorsland Elektro er et sertifisert foretak NEK 405-4 og har kompetanse og sertifiserte NEK 405-3 kontrollører innen næring og landbruk.

Forsikringsbransjen skjerper rutinene overfor sine kunder i landbruket

En landbrukskontroll skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. Termografering av el-anlegget skal være en del av kontrollen da det avdekker unormalt varme punkter i anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

Thorsland Elektro utføre slike kontroller og er sertifisert av Nemko for elkontroll i både næring og bolig.

For mer info eller bestilling av kontroll kontakt vår kontrollør Jan Sigvald Thorsland på:

Mobil: 47 84 93 43

Mail: js@thorslandelektro.no